Hvad er en aut. elinstallatør

En aut. elinstallatør er en person som opfylder betingelserne i Installatørloven. Han eller hun skal være uddannet elektriker samt have en overbygningsuddannelse som elinstallatør. Desuden skal han / hun have 2 års praktisk erfaring som enten elektriker eller som elinstallatør.

For at en virksomhed må udføre el arbejde, skal der være en aut. elinstallatør ansat, endvidere skal virksomheden have et autorisations nummer fra Sikkerhedsstyrelsen.

I dag er lovgivningen blevet strammet meget op førend en virksomhed kan få autorisation. Det kræves at virksomheden skal have et godkendt kvalitetssikringssystem. Autorisationen skal fornyes hvert andet år.
Kontrol af SKS systemet forestås af ekstern kontrolinstans.

Kvalitetssikringssystemet skal indeholde information om værktøj, indkøb, medarbejder kvalifikationer, uddannelsesplaner, herunder skal alle montører deltage i lovpligtige årlige kurser, dokument styring, slutkontrol, arkivering af jobsedler i 10 år, registrering af reklamationer, registrering af fejl eller lige ved.

Den autoriserede person skal derudover kunne dokumentere 70 timers efteruddannelse i gældende regler indenfor el området hvert 5 år.

Alle virksomheder skal have en lovpligtig ansvarsforsikring med dækning på 10 mill.kr

KA-electric lever selvfølgelig op til alle gældende regler, og er godkendt af Bureau veritas