Tilbud

Vejledning om tilbud på elarbejde

Hvis du har en opgave i dit hus, lejlighed eller firma som har med el installationer at gøre, skal du kontakte en Aut. El installatør, som så kan hjælpe dig med at få udført opgaven.

Fast pris eller efter regning?

Mindre opgaver
Hvis I har en opgave som i selv vurdere vil koste under 5-8.000,- kr. vil jeg anbefale jer at kontakte et firma i har tillid til og få det udført på regning efter tid og materialer. Men spørg din el-installatør hvilket omfang han vurderer arbejdet til at have.

Lidt større opgaver
Hvis I har en lidt større opgave under overvejelse eller i skal bruge ideer og forslag, så kan jeres el-installatør give råd og vejledning. Der kan evt. tages flere forslag ind.

Men vær opmærksom på at det er vigtigt at læse og forstå hele tilbuddet som kommer på skrift. Det ses desværre tit, at kunder ikke kan se forskellen i de tilbud de har indhentet.

Større sager
Det kan være samme fremgangsmåde som tidligere, men det kan være en god ide at kontakte en arkitekt eller byggerådgiver I har tillid til. De kan så lave en beskrivelse af opgaven, i dialog med jer. Når der så kommer tilbud fra de ca. 3 firmaer, vælger I, i samarbejde med jeres rådgiver det mest fordelagtige tilbud.

Med Venlig Hilsen
Kristian Andersen
Aut. El installatør